Copyright 1999-2017 Stichting ELE Rally

De informatie op elerally.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van elerally.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting ELE Rally is nadrukkelijk verboden. Stichting ELE Rally spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. Stichting ELE Rally aanvaardt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, elerally.nl op welke manier dan ook.

Stichting ELE Rally, Postbus 731, 5600AS, Eindhoven | KvK Valkenswaard 41087542
IBAN: NL56ABNA0527547050 | BIC: ABNANL2A. | BTW-nummer: 8013.18.683.B01

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 18 februari 2017.

Stichting ELE Rally vindt een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens erg belangrijk. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Persoonsgegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming gedeeld worden met derden.

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd.

logo footer wit mob