Bewoners

In de brief die u als bewoner heeft ontvangen vindt u de tijden waarop de wegen zijn afgesloten voor het verkeer. Tot een half uur voor de eerste deelnemer en direct na de laatste deelnemer kunt u van- en naar uw woning. Tevens is het mogelijk om gebruik te maken van de pauzes. U kunt eventueel uw brief nog raadplegen.

In de regel wordt de weg ongeveer anderhalf uur voor de eerste deelnemer afgesloten en uiterlijk een uur na de laatste deelnemer weer vrijgegeven. Voordat de deelnemers arriveren is het noodzakelijk dat er enige tijd vrij gemaakt wordt voor de opbouw van diverse veiligheidsmaatregelen. Na afloop zorgt de rally organisatie er voor dat de weg weer netjes opgeleverd wordt. Zo wordt o.a. het asfalt geveegd of linten en boorden weg genomen.

Mocht u tijdens de pauze naar uw woning terug willen keren, meldt u zich dan bij voorkeur aan de start van de klassementsproef. De locatie is aangegeven in de brief die u heeft ontvangen. Wilt u uw woning of erf verlaten; meldt u zich dan bij de dichtstbijzijnde official (herkenbaar aan een gele hes) of bel met de contactpersoon aanwonenden op telefoonnummer 06-51677337.

Mocht zich tijdens de rally een calamiteit voordoen, dan kunt u op dat moment contact opnemen met de official bij uw woning, of met het rallycentrum telefonisch bereikbaar onder nummer: 06-51677337 In overleg met u en de proevenchef, zullen wij dan de proef stil leggen. Bel bij noodsituaties altijd eerst 112.

Bij een noodgeval zal de proef direct stil gelegd worden. Bij de start van elke klassementsproef is een ambulance aanwezig die aangestuurd kan worden door de 112 centrale. Deze kan ook ingezet worden voor medische hulpverlening langs de proef die niet direct met de rally te maken heeft.

Sommige deelnemers maken gebruik van een systeem dat knallen genereert wat vergelijkbaar is met vuurwerk. Zo mogelijk kunt u proberen om uw dieren hier op voor te bereiden, bijvoorbeeld door muziek in de stal te draaien.

Na afloop van de rally bekijkt de organisatie samen met de gemeente of de wegen weer in dezelfde staat zijn opgeleverd als voor de rally. Eventuele schades worden dan ook geregistreerd. Wanneer er onverhoopt door de rally schade aan één van uw eigendommen is ontstaan, verzoeken wij u dit na afloop van de rally te melden aan de contactpersoon op telefoonnummer 06-51677337 of per mail aan secretariaat@elerally.nl. De organisatie maakt dan een afspraak met u om de schade te verhelpen of te vergoeden.

Helaas is het niet mogelijk om hier een compensatie voor aan te vragen. De organisatie doet zijn uiterste best om de tijden van afsluiting zo kort mogelijk te houden en om tussendoor momenten vrij te maken, waarin u van en naar uw woning of bedrijf kan.

De ervaring is dat deze bedrijven de stremmingen verwerken in hun planning en momenten van post- en pakketbezorging hier op aanpassen.

Veiligheid is het belangrijkste onderdeel van de rally. De organisatie weet elk jaar een groot aantal verbeteringen door te voeren om de veiligheid te vergroten, want het gaat er natuurlijk om, om met zoveel mogelijk deelnemers veilig de finish te halen.

De organisatie plaatst deze (fluorescerende) bakens, maar ook boorden, indicatoren, etc. om te voorkomen dat tijdens de rally de bermen beschadigen. Veelal worden de bakens en materiaal een dag voor de rally geplaatst, omdat het van belang is dat deze bakens al tijdens de verkenningen van de deelnemers aanwezig zijn. Op die manier kunnen zij in de aantekeningen al meenemen dat het niet mogelijk is om de bochten te snijden. Tijdens deze periode zal de weg NIET afgesloten zijn en dienen de deelnemers zich te houden aan de normaal geldende verkeersregels. De organisatie zal tijdens deze tijdstippen extra toezicht houden om de overlast zo veel als mogelijk te beperken.