Deelnemers

Nee. Voor deelname aan de ELE Rally is een door de KNAF verstrekte rallylicentie nodig. Om deze te behalen dient een rijder een examen van bekwaamheid af te leggen; zowel in theorie als praktijk. Veiligheid en rijvaardigheid staan hierbij centraal. Voor het navigeren volstaat het succesvol afleggen van een theoretisch examen. Daarnaast dienen zowel rijder als navigator medisch goedgekeurd te zijn.

Nee. Om deel te kunnen nemen aan een rally dienen auto’s gehomologeerd te zijn. Dit betekent kortweg dat een type auto door officiële instanties – waaronder de FIA –  goedgekeurd moet zijn voor het rijden van rally’s. Veiligheidsvoorzieningen, motorvermogen en productieaantallen zijn hierbij leidend. Voorafgaand aan de ELE Rally wordt elke deelnemende rallyauto geïnspecteerd en gekeurd. Dit gebeurd tijdens de technische keuring. Hierbij wordt bekeken of een auto voldoet aan de homologatie. Men mag bijvoorbeeld niet zomaar elk type gordel in de auto gebruiken, maar enkel zoals omschreven binnen de homologatie. Het aantal decibel dat een deelnemende rallyauto mag produceren is beperkt. Al met al komt er veel bij kijken alvorens een rallyauto op een klassementsproef te zien is.

Ieder type rallyauto wordt opgenomen in het algemeen klassement. Omdat niet alle rallyauto’s gelijk zijn, worden rallyauto’s ook opgedeeld in verschillende klassen en groepen, met elk hun eigen klassement. Deze indeling is afhankelijk van bouwjaar, cilinderinhoud en preparatie.

Type rallyauto’s worden onderverdeeld in verschillende klassen, te weten: RC2, RC3, RC4, RC5 en de RGT.

RC2 is de koningsklasse van de nationale rallysport. Hierin rijden de razendsnelle vierwiel aangedreven R5-bolides. Een R5 is net als een WRC speciaal gebouwd voor de rallysport, maar dan gericht op kampioenschappen buiten het WK Rally. Daarnaast rijden auto’s met een motorinhoud van meer dan 2000 cc in deze klasse, zoals de Mitsubishi Lancer Evo X of de Peugeot 207 Super 2000. 

RC3 is de klasse waarin snelle auto’s rijden met een motor van 1601 tot 2000 cc. Snelle auto’s met een motor kleiner dan 1600 cc komen uit in de RC4-klasse. Onder snel verstaan we auto’s die speciaal voor snelheid geprepareerd zijn, bijvoorbeeld door gewichtsbesparing of extra spoilerwerk. De allerkleinste rallyauto’s rijden in de klasse RC5. R-GT is de klasse voor tweewiel aangedreven GT-auto’s, zoals de Nissan 350Z.

Iedere rally-équipe bestaat uit een rijder en een navigator. Er wordt ook wel gesproken over eerste en tweede bestuurder. Dat de rijder zich voornamelijk bezighoudt met sturen moge duidelijk zijn. Tijdens het rijden van een klassementsproef informeert de navigator diens rijder wat voor situaties ze naderen. Dit doet hij of zij door het oplezen van zogenoemde ‘Pacenotes’.  Maar een navigator doet meer: Zo wijst een navigator diens rijder de weg tussen de klassementsproeven door, zorgt de navigator er voor dat het tijdschema gevolgd wordt en waar nodig zorgt de navigator voor mentale ondersteuning en coaching. Gekscherend wordt wel eens gezegd dat de navigator in de auto de baas is. Hoe dan ook; rallysport is bij uitstek een teamsport.

Pacenotes omschrijven de situatie van het parcours van een klassementsproef. Aan de hand hiervan maakt een rally-équipe een inschatting hoe snel men een situatie kan naderen. De letterlijke vertaling van Pacenotes is dan ook ’tempo-notities’. 

Elke rally-équipe krijgt in de dagen voorafgaand aan de rally op gezette tijden de mogelijkheid om een klassementsproef te verkennen. In de rallysport noemt men dit ‘de verkenningen’. Tijdens de verkenningen dienen rally-équipes zich aan de geldende verkeersregels te houden. Het parcours is immers over openbare wegen uitgezet, maar nog geen afgesloten klassementsproef. Gedurende het verkennen geeft de rijder bij elke situatie aan hoe deze tijdens de rally omschreven moet worden. De navigator noteert deze omschrijving – de Pacenotes – in een notitieblok. Omdat de snelheid tijdens een rally hoog ligt en het omslaan van bladzijden dan niet ideaal is, noteert een navigator de Pacenotes in zo kort mogelijke bewoordingen.

Voorbeeld:

Situatie: Een haakse bocht naar rechts die steeds scherper wordt, met een klein stukje verderop een flinke verkeersdrempel
Omschrijving: Haaks rechts knijpt in to Jump
Pacenotes: HR Knijpt > jump

De ELE Rally is grofweg opgebouwd uit drie wedstrijdelementen: klassementsproeven, verbindingsroutes en servicebeurten.

Een klassementsproef is een uitgezet parcours dat door deelnemers zo snel mogelijk dient te worden afgelegd. Doorgaans is het parcours uitgezet over openbare wegen die tijdens de rally hermetisch afgesloten zijn voor al het overige verkeer. Dit parcours kan zowel verharde als onverharde wegen bevatten. Een klassementsproef wordt ook wel ‘KP’ of ‘proef’ genoemd.

Nee. Voor iedere klassementsproef is een gemeentelijke vergunning nodig. Het organiseren van een klassementsproef is een lang en secuur proces. Met bijzondere aandacht voor veiligheid, logistiek en milieu, wordt bij het organiseren van een klassementsproef nauw samengewerkt met betrokken gemeenten, aanwonenden en instanties. 

Een verbindingsroute is de route die deelnemers afleggen tussen twee na elkaar geplande wedstrijdelementen (klassementsproeven). Dit kan de route van klassementsproef A naar klassementsproef B zijn, maar bijvoorbeeld ook de route van een klassementsproef naar het serviceterrein of naar het finishpodium. Deelnemers dienen zich op verbindingsroutes te houden aan de geldende verkeersregels.

Met servicebeurten wordt het moment bedoeld waarop monteurs tijdens de rally aan de rallyauto mogen sleutelen. In jargon spreekt men kortweg over ‘service’. Tijdens de ELE Rally vinden er meerdere van dit soort servicemomenten plaats.

Tijd is de essentie van rallysport. Het wedstrijdklassement wordt gerangschikt op totaaltijd. De ELE Rally wordt gereden volgens een tijdschema. Iedere deelnemer dient zich op straffe van penalty’s te houden aan het voor hen geldende tijdschema. Dit betekent dat deelnemers beperkt de tijd hebben om klassementsproeven af te leggen, verbindingsroutes te rijden en servicebeurten te ondergaan. Eventuele penalty’s in de vorm van straftijd worden opgeteld bij de tijd die men doet over het rijden van klassementsproeven. Straftijd + KP-tijd = totaaltijd. Diegene met de kortste totaaltijd wordt het hoogst gerangschikt. De meeste deelnemers finishen de rally zonder toegevoegde straftijd, waardoor in de regel de equipe die het snelst is op de klassementsproeven de rally wint.

De ELE Shortrally is een korte variant op de ELE Rally. Momenteel wordt er geen Shortrally georganiseerd.

Naast de ELE Rally worden er elk jaar meerdere soorten evenementen georganiseerd, bijvoorbeeld de ELE Historic Rally waaraan je met historische rallyauto’s kunt deelnemen.

In de afgelopen jaren zijn er oa de ELE Shortrally, ELE Cross Country Rally, ELE Legend, ELE e-Rally en ELE Retro Rally geweest. Elk jaar proberen we meerdere type wedstrijden te organiseren.