Toeschouwers

De toegang tot het serviceterrein, gelegen aan de Dorshout 32 te Veghel, is gratis. Ook voor het parkeren. Voor toegang tot een klassementsproef dien je te beschikken over een geldig entreebewijs. Kinderen tot 10 jaar worden gratis toegelaten mits zij onder begeleiding staan van tenminste één volwassen persoon. Meer informatie vind je hier.

Tickets zijn verkrijgbaar bij iedere Official ELE Ticket Supplier. Klik hier voor een Official ELE Ticket Supplier bij jou in de buurt.

Nee, momenteel is het niet mogelijk online tickets aan te schaffen. Wij onderzoeken de mogelijkheid om dit voor toekomstige jaren wél aan te bieden.

Een ELE Rally Magazine koop je voor €10,- bij iedere Official ELE Ticket Supplier.

De meeste klassementsproeven zijn toegankelijk voor toeschouwers. Uitzondering hierop vormt KP Strijpse Kampen, die over afgesloten militair terrein is uitgezet.

Ja. Gedetailleerde kaarten van klassementsproeven worden in de week voorafgaand aan de rally vrijgegeven. Deze worden uitsluitend via het ELE Rally Magazine gepubliceerd.

Ja. Een gedetailleerd tijdschema wordt in de week voorafgaand aan de rally vrijgegeven. Deze wordt uitsluitend via het ELE Rally Magazine gepubliceerd. Voor een globaal idee van het tijdschema kun je deze pagina raadplegen.

Ja. Een genummerde deelnemerslijst wordt in de week voorafgaand aan de rally vrijgegeven. Deze wordt uitsluitend via het ELE Rally Magazine gepubliceerd. Voor een voorlopige deelnemerslijst kun je deze pagina raadplegen.

Nee. Toeschouwers dienen zich te bevinden in daarvoor bestemde publiekszones. Door middel van aflinting en/ of bebording wordt duidelijk gemaakt waar je als toeschouwer wel of niet mag staan.

Voor elke klassementsproef bestaat een veiligheidsplan waarin wordt opgenomen waar toeschouwers wel en niet mogen staan. Dit plan is opgesteld door specialisten en wordt uitgebreid getoetst door betrokken instanties. Tijdens de rally zorgen officials er voor dat het veiligheidsplan nageleefd wordt. Naleving van dit plan is essentieel om een klassementsproef doorgang te kunnen laten vinden.

Iedere organisatie van een rally stelt alles in het werk om veiligheid voor iedereen te waarborgen. Natuurlijk volg je daarom altijd de instructies van de officials ter plaatse op. Desondanks is het goed om ook dan te beseffen dat autosport altijd risico’s met zich meebrengt: Rallyauto’s schieten soms met stenen. Zitten is prettig, maar beperkt het reactievermogen. Kijken door een cameralens geeft altijd een vertekend beeld; de rallyauto is écht sneller dichterbij dan je denkt!

Soms kan het voorkomen dat er geen afvalzak of prullenbak ter plaatse is. Wij vragen nadrukkelijk om geen afval achter te laten in de natuur. Dit is slecht voor het milieu en maakt bovendien aanwonenden en landeigenaren (die zo aardig zijn om jou op hun land rally te laten kijken) erg ongelukkig. Tip: Neem van thuis een afvalzak mee.

Dit heeft te maken met veiligheid. We lichten er een aantal uit: Twintig minuten voor de start passeert de 00-auto, herkenbaar aan het rode zwaailicht. Vanaf dit moment passeren auto’s op snelheid en mogen toeschouwers zich uitsluitend in de publiekszones begeven. Vijftien tot vijf minuten voor de start passeren één of meerdere X-auto’s. X-auto’s geven een indruk van auto’s op redelijke snelheid. Vijf minuten voor de start passeert de 0-auto, herkenbaar aan het oranje zwaailicht en sirene. De 0-auto rijdt bijna op wedstrijdsnelheid, ten teken dat de eerstvolgende auto een deelnemer op volle snelheid is. Deelnemers aan de rally starten om de minuut. Na de laatste deelnemer volgt de sluit-auto, herkenbaar aan een groen zwaailicht. Pas na het passeren van de sluit-auto kunnen toeschouwers zich weer buiten de publiekszones begeven; de klassementsproef is immers voorbij.

Tijdens de rally is via deze site alles te volgen via de speciale ‘LIVE‘ pagina. Maar er is meer: Live KP-uitslagen en tussenstanden verschijnen op de app van RallySafe. In samenwerking met Stichting ELE Rally houdt Omroep Brabant een up-to-date liveblog bij, voorzien van live video en input van kenners die zich op en om de klassementsproeven bevinden. Heb je geen mobiele internetverbinding? Enige tijd voordat de eerste deelnemer op een KP passeert rijdt een speciale info-auto voorbij die je voorziet van actuele standen.