Privacy & voorwaarden

Copyright 1999-2018 Stichting ELE Rally

De informatie op elerally.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van elerally.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting ELE Rally is nadrukkelijk verboden. Stichting ELE Rally spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. Stichting ELE Rally aanvaardt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, elerally.nl op welke manier dan ook.

Stichting ELE Rally, Postbus 731, 5600AS, Eindhoven | KvK Valkenswaard 41087542
IBAN: NL56ABNA0527547050 | BIC: ABNANL2A. | BTW-nummer: 8013.18.683.B01Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 23 april 2018.

Stichting ELE Rally vindt zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens erg belangrijk. Ingezonden gegevens, bijvoorbeeld via inschrijfformulieren, worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van deze persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Deze persoonsgegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming gedeeld worden met derden.

Voor elk van de door Stichting ELE Rally georganiseerde evenementen publiceert Stichting ELE Rally een lijst met ingeschreven deelnemers. Hierin worden van alle ingeschreven deelnemers de voornaam, naam, nationaliteit, merk auto, type auto en groep en/of klasse waarin een type auto uitkomt opgenomen.

De website van Stichting ELE Rally gebruikt technologie├źn, zoals cookies, om inhoud en berichtgeving aan te passen, om socialemediafuncties te bieden en om het verkeer op de website te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze website met onze vertrouwde socialemediapartners.

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd.