Waarom worden er vooraf bakens en andere materiaal langs het parcours geplaatst?

Veiligheid is het belangrijkste onderdeel van de rally. De organisatie weet elk jaar een groot aantal verbeteringen door te voeren om de veiligheid te vergroten, want het gaat er natuurlijk om, om met zoveel mogelijk deelnemers veilig de finish te halen. De organisatie plaatst deze (fluorescerende) bakens, maar ook boorden, indicatoren, etc. om te voorkomen … Lees meer

Wie vergoed de schade die ontstaan is als gevolg van de rally?

Na afloop van de rally bekijkt de organisatie samen met de gemeente of de wegen weer in dezelfde staat zijn opgeleverd als voor de rally. Eventuele schades worden dan ook geregistreerd. Wanneer er onverhoopt door de rally schade aan één van uw eigendommen is ontstaan, verzoeken wij u dit na afloop van de rally te … Lees meer

Hoe is de bereikbaarheid van mijn woning gewaarborgd bij een noodgeval?

Bij een noodgeval zal de proef direct stil gelegd worden. Bij de start van elke klassementsproef is een ambulance aanwezig die aangestuurd kan worden door de 112 centrale. Deze kan ook ingezet worden voor medische hulpverlening langs de proef die niet direct met de rally te maken heeft.

Wat te doen bij calamiteiten?

Mocht zich tijdens de rally een calamiteit voordoen, dan kunt u op dat moment contact opnemen met de official bij uw woning, of met het rallycentrum telefonisch bereikbaar onder nummer: 06-51677337 In overleg met u en de proevenchef, zullen wij dan de proef stil leggen. Bel bij noodsituaties altijd eerst 112.

Hoe kan ik regelen dat ik in een pauze van of naar huis kan?

Mocht u tijdens de pauze naar uw woning terug willen keren, meldt u zich dan bij voorkeur aan de start van de klassementsproef. De locatie is aangegeven in de brief die u heeft ontvangen. Wilt u uw woning of erf verlaten; meldt u zich dan bij de dichtstbijzijnde official (herkenbaar aan een gele hes) of … Lees meer

Waarom wordt de weg al zo vroeg afgesloten?

In de regel wordt de weg ongeveer anderhalf uur voor de eerste deelnemer afgesloten en uiterlijk een uur na de laatste deelnemer weer vrijgegeven. Voordat de deelnemers arriveren is het noodzakelijk dat er enige tijd vrij gemaakt wordt voor de opbouw van diverse veiligheidsmaatregelen. Na afloop zorgt de rally organisatie er voor dat de weg … Lees meer

Wanneer kan ik van en naar mijn woning?

In de brief die u als bewoner heeft ontvangen vindt u de tijden waarop de wegen zijn afgesloten voor het verkeer. Tot een half uur voor de eerste deelnemer en direct na de laatste deelnemer kunt u van- en naar uw woning. Tevens is het mogelijk om gebruik te maken van de pauzes. U kunt … Lees meer