En hoe zit het met de andere wedstrijden tijdens de ELE Rally?

Naast de ELE Rally worden er elk jaar meerdere soorten evenementen georganiseerd, bijvoorbeeld de ELE Historic Rally waaraan je met historische rallyauto’s kunt deelnemen. In de afgelopen jaren zijn er oa de ELE Shortrally, ELE Cross Country Rally, ELE Legend, ELE e-Rally en ELE Retro Rally geweest. Elk jaar proberen we meerdere type wedstrijden te … Lees meer

Wat is de ELE Shortrally?

De ELE Shortrally is een korte variant op de ELE Rally. Momenteel wordt er geen Shortrally georganiseerd.

Hoe wordt de rangschikking van het wedstrijdklassement bepaald?

Tijd is de essentie van rallysport. Het wedstrijdklassement wordt gerangschikt op totaaltijd. De ELE Rally wordt gereden volgens een tijdschema. Iedere deelnemer dient zich op straffe van penalty’s te houden aan het voor hen geldende tijdschema. Dit betekent dat deelnemers beperkt de tijd hebben om klassementsproeven af te leggen, verbindingsroutes te rijden en servicebeurten te … Lees meer

Wat wordt bedoeld met servicebeurten?

Met servicebeurten wordt het moment bedoeld waarop monteurs tijdens de rally aan de rallyauto mogen sleutelen. In jargon spreekt men kortweg over ‘service’. Tijdens de ELE Rally vinden er meerdere van dit soort servicemomenten plaats.

Wat is een verbindingsroute?

Een verbindingsroute is de route die deelnemers afleggen tussen twee na elkaar geplande wedstrijdelementen (klassementsproeven). Dit kan de route van klassementsproef A naar klassementsproef B zijn, maar bijvoorbeeld ook de route van een klassementsproef naar het serviceterrein of naar het finishpodium. Deelnemers dienen zich op verbindingsroutes te houden aan de geldende verkeersregels.

Kun je als organisatie zomaar een klassementsproef uitstippelen en rijden?

Nee. Voor iedere klassementsproef is een gemeentelijke vergunning nodig. Het organiseren van een klassementsproef is een lang en secuur proces. Met bijzondere aandacht voor veiligheid, logistiek en milieu, wordt bij het organiseren van een klassementsproef nauw samengewerkt met betrokken gemeenten, aanwonenden en instanties. 

Wat is een klassementsproef?

Een klassementsproef is een uitgezet parcours dat door deelnemers zo snel mogelijk dient te worden afgelegd. Doorgaans is het parcours uitgezet over openbare wegen die tijdens de rally hermetisch afgesloten zijn voor al het overige verkeer. Dit parcours kan zowel verharde als onverharde wegen bevatten. Een klassementsproef wordt ook wel ‘KP’ of ‘proef’ genoemd.

Waaruit bestaat de ELE Rally?

De ELE Rally is grofweg opgebouwd uit drie wedstrijdelementen: klassementsproeven, verbindingsroutes en servicebeurten.

Hoe worden Pacenotes gemaakt?

Elke rally-équipe krijgt in de dagen voorafgaand aan de rally op gezette tijden de mogelijkheid om een klassementsproef te verkennen. In de rallysport noemt men dit ‘de verkenningen’. Tijdens de verkenningen dienen rally-équipes zich aan de geldende verkeersregels te houden. Het parcours is immers over openbare wegen uitgezet, maar nog geen afgesloten klassementsproef. Gedurende het … Lees meer

Wat zijn Pacenotes?

Pacenotes omschrijven de situatie van het parcours van een klassementsproef. Aan de hand hiervan maakt een rally-équipe een inschatting hoe snel men een situatie kan naderen. De letterlijke vertaling van Pacenotes is dan ook ’tempo-notities’.