Kan men met iedere auto deelnemen aan de ELE Rally?

Nee. Om deel te kunnen nemen aan een rally dienen auto’s gehomologeerd te zijn. Dit betekent kortweg dat een type auto door officiële instanties – waaronder de FIA –  goedgekeurd moet zijn voor het rijden van rally’s. Veiligheidsvoorzieningen, motorvermogen en productieaantallen zijn hierbij leidend. Voorafgaand aan de ELE Rally wordt elke deelnemende rallyauto geïnspecteerd en gekeurd. Dit gebeurd tijdens de technische keuring. Hierbij wordt bekeken of een auto voldoet aan de homologatie. Men mag bijvoorbeeld niet zomaar elk type gordel in de auto gebruiken, maar enkel zoals omschreven binnen de homologatie. Naast een technische keuring wordt ook een geluidskeuring afgenomen. Het aantal decibel dat een deelnemende rallyauto mag produceren is beperkt. Al met al komt er veel bij kijken alvorens een rallyauto op een klassementsproef te zien is.