Kun je als toeschouwer overal gaan staan?

Nee. Toeschouwers dienen zich te bevinden in daarvoor bestemde publiekszones. Door middel van aflinting en/ of bebording wordt duidelijk gemaakt waar je als toeschouwer wel of niet mag staan.