Waarom worden er vooraf bakens en andere materiaal langs het parcours geplaatst?

Veiligheid is het belangrijkste onderdeel van de rally. De organisatie weet elk jaar een groot aantal verbeteringen door te voeren om de veiligheid te vergroten, want het gaat er natuurlijk om, om met zoveel mogelijk deelnemers veilig de finish te halen.

De organisatie plaatst deze (fluorescerende) bakens, maar ook boorden, indicatoren, etc. om te voorkomen dat tijdens de rally de bermen beschadigen. Veelal worden de bakens en materiaal een dag voor de rally geplaatst, omdat het van belang is dat deze bakens al tijdens de verkenningen van de deelnemers aanwezig zijn. Op die manier kunnen zij in de aantekeningen al meenemen dat het niet mogelijk is om de bochten te snijden. Tijdens deze periode zal de weg NIET afgesloten zijn en dienen de deelnemers zich te houden aan de normaal geldende verkeersregels. De organisatie zal tijdens deze tijdstippen extra toezicht houden om de overlast zo veel als mogelijk te beperken.