Wat wordt bedoeld met servicebeurten?

Met servicebeurten wordt het moment bedoeld waarop monteurs tijdens de rally aan de rallyauto mogen sleutelen. In jargon spreekt men kortweg over ‘service’. Tijdens de ELE Rally vindt de service plaats op het serviceterrein in het SchippersStop Rallydorp.