Wie vergoed de schade die ontstaan is als gevolg van de rally?

Na afloop van de rally bekijkt de organisatie samen met de gemeente of de wegen weer in dezelfde staat zijn opgeleverd als voor de rally. Eventuele schades worden dan ook geregistreerd. Wanneer er onverhoopt door de rally schade aan één van uw eigendommen is ontstaan, verzoeken wij u dit na afloop van de rally te melden aan de contactpersoon op telefoonnummer 06-51677337 of per mail aan secretariaat@elerally.nl. De organisatie maakt dan een afspraak met u om de schade te verhelpen of te vergoeden.