Wordt er een gedetaillieerd tijdschema gepubliceerd?

Ja. Een gedetailleerd tijdschema wordt in de week voorafgaand aan de rally vrijgegeven. Deze wordt uitsluitend via het ELE Rally Magazine gepubliceerd. Voor een globaal idee van het tijdschema kun je deze pagina raadplegen.