Zijn alle klassementsproeven toegankelijk?

De meeste klassementsproeven zijn toegankelijk voor toeschouwers. Uitzondering hierop vormt KP Strijpse Kampen, die over afgesloten militair terrein is uitgezet.