Wat doet een official?

Als men autosport gezond wil laten zijn, dan zal de basis goed moeten zijn. In deze basis spelen de officials een zeer belangrijke rol. Zij dienen met de juiste kennis en achtergrond ervoor te zorgen dat de wedstrijd op de juiste wijze verloopt. Immers, zonder goede en veilige begeleiding van de autosport, zal een positieve invloed ten aanzien van deelnemers, publiek en overheid niet mogelijk zijn.

Deze doelstelling kan alleen bereikt worden door de official vertrouwd te maken met de problematiek. Hij (zij) dient over de juiste kennis te beschikken en zich volledig in te zetten, want alleen dan kunnen de officials een garantie geven dat een evenement naar ieders tevredenheid verloopt.

De voornaamste taken in het kort:

– het op afstand houden van publiek
– het waarschuwen van opvolgende deelnemers
– het inseinen van hulp
– het zonodig bevrijden van de rijder/navigator

Deelnemers zullen allen onder gelijke omstandigheden een rally moeten kunnen rijden in de geest van, en overeenkomstig met de reglementen. Het is de taak van de official er voor zorg te dragen dat iedere deelnemer een zelfde mogelijkheid en een zelfde behandeling krijgt. Neutraliteit in het beoordelen van situaties en uniformiteit in beslissingen ten opzichte van alle deelnemers is een vereiste. De prestatie van een nationale rijder dient voor een official net zo belangrijk te zijn als de prestatie van een internationale rijder.

Met behulp van cursussen proberen wij jullie vertrouwd te maken met de nodige zaken, waardoor de opbouw en het verloop van een klassementsproef (het belangrijkste onderdeel van een rally) soepel kan verlopen. Hierdoor zullen afwijkingen van het tijdschema van de rally tot een minimum beperkt worden. Deelnemers, organisatie, officials, publiek en pers maar vooral ook omwonenden en lokale overheden kunnen dan ook op het van tevoren door de organisatie gemaakte tijdschema vertrouwen. Dit helpt in belangrijke mate mee om ook in de toekomst rallysport op deze locatie mogelijk te maken.

Ook het milieu profiteert mee van een goede official. Indien immers een klassementsproef deskundig opgebouwd wordt in de vroege ochtenduren en daarna even deskundig en met een goed oog voor detail weer opgeruimd wordt, is vaak niet meer te zien dat er een rally gepasseerd is. Ook dit helpt mee de toekomst van de rallysport veilig te stellen.

Je kan vrijwillig deelnemen aan een KNAF-official-examen. Diegenen die dit examen met goed gevolg hebben afgelegd kunnen dan een KNAF-officiallicentie krijgen. Aan deze officiallicentie zijn geen kosten verbonden en ze is geldig tot 31 december van het lopende jaar. Ieder jaar kan men de licentie kosteloos verlengen op voorwaarde dat men zich in het afgelopen jaar ook daadwerkelijk als official verdienstelijk gemaakt heeft. Tevens is iedere officiallicentiehouder automatisch verzekerd wanneer hij of zij als official ingezet wordt.

Zoals je via bovenstaande tabs gelezen hebt, heb je als official een leuke maar ook verantwoordelijke job. Toch is elk rally-evenement weer een dag vol plezier! Allereerst ga je met iedereen of een kleine groep de gehele proef opbouwen. Linten zetten om voor de veiligheid van het publiek en omwonenden te zorgen. Daarna heb je algehele briefing en dan gaat het echt gebeuren. Na afloop ga je ook gezamenlijk alles weer netjes opruimen en is er daarna vaak nog de gelegenheid om gezellig wat te eten en nog wat na te babbelen over de dag. Er gebeurd namelijk van alles op zo’n dag.

Je aansluiten bij ons kost niets. De enige kosten die je hebt, is het investeren van vrije tijd en benzinekosten. Voor een natje en droogje – en bij meerdaagse rally’s een overnachting – wordt altijd gezorgd. Heb je nog wat te vragen of wil je jezelf definitief aanmelden als official bij de gezelligste officialclub van Nederland? Vul hier je gegevens in en wij nemen contact met je op. Tot snel!

Wijnand & Cristina
Personeel Stichting ELE Rally