Veelgestelde vragen

Algemeen

Waar staat de lettercombinatie ELE in ELE Rally voor?
De lettercombinatie ELE (uitspraak: E-L-E) verwijst naar de oorspronkelijke naam van de rally; Eindhoven-Luik-Eindhoven Rally.

Sinds wanneer wordt de ELE Rally gereden?
De eerste editie van de ELE Rally is verreden in 1964. Met uitzondering van 2001 - toen Europa in de ban was van de MKZ-crisis - is de ELE Rally sindsdien jaarlijks verreden. Daarmee is het op afstand de oudste en meest verreden ronde van het Nederlands rallykampioenschap.

Wie organiseert de ELE Rally?
Stichting ELE Rally is verantwoordelijk voor de organisatie van de ELE Rally. Een twintigtal hoofd-officials vormen tezamen met het organisatiecomité de kern van de organisatie. Tijdens de rally krijgen zij ondersteuning van zo'n 1000 vrijwilligers die er voor zorgen dat de ELE Rally soepel verloopt. Meer informatie over Stichting ELE Rally vindt je hier.

Is het mogelijk actief bij te dragen aan de organisatie van de ELE Rally?
Ja. Op een actieve manier bijdragen aan de organisatie van de ELE Rally kan op allerlei manieren. Voor een overzicht van diverse mogelijkheden klik je hier.

Kan de ELE Rally zakelijk iets voor mij betekenen?
Ja. Stichting ELE Rally kent al jaren een bewezen sterk Business Netwerk. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar onze ELE Business pagina.

 

Bezoeken

Betaal je entreegelden voor een bezoek aan de ELE Rally?
De toegang tot het serviceterrein bij transportbedrijf De Rooy aan de Ekkersrijt 2037 in Son is gratis. Voor toegang tot een klassementsproef dien je te beschikken over een geldig entreebewijs. Kinderen tot 10 jaar worden gratis toegelaten mits zij onder begeleiding staan van tenminste één volwassen persoon. Klik hier voor meer informatie.

Waar zijn tickets voor de ELE Rally verkrijgbaar?
Tickets zijn verkrijgbaar bij iedere Official ELE Ticket Supplier. Klik hier voor een Official ELE Ticket Supplier bij jou in de buurt.

Zijn tickets ook online verkrijgbaar?
Nee, momenteel is het niet mogelijk online tickets aan te schaffen. Wij onderzoeken de mogelijkheid om dit voor toekomstige jaren wél aan te bieden.

Hoe is het ELE Rally Magazine verkrijgbaar?
Het ELE Rally Magazine krijg je met 25% korting bij aanschaf van een passe-partout. Een los exemplaar koop je voor €8,- bij iedere Official ELE Ticket Supplier.

Zijn alle klassementsproeven toegankelijk?
De meeste klassementsproeven zijn toegankelijk voor toeschouwers. Uitzondering hierop vormt KP Strijpse Kampen, die over afgesloten militair terrein is uitgezet.

Worden er kaarten van klassementsproeven gepubliceerd?
Ja. Gedetailleerde kaarten van klassementsproeven worden in de week voorafgaand aan de rally vrijgegeven. Deze worden uitsluitend via het ELE Rally Magazine gepubliceerd. Voor een globaal idee van de locaties van klassementsproeven kun je hier een vlekkenkaart raadplegen.

Wordt er een gedetaillieerd tijdschema gepubliceerd?
Ja. Een gedetailleerd tijdschema wordt in de week voorafgaand aan de rally vrijgegeven. Deze wordt uitsluitend via het ELE Rally Magazine gepubliceerd. Voor een globaal idee van het tijdschema kun je deze pagina raadplegen.

Wordt er een genummerde deelnemerslijst gepubliceerd?
Ja. Een genummerde deelnemerslijst wordt in de week voorafgaand aan de rally vrijgegeven. Deze wordt uitsluitend via het ELE Rally Magazine gepubliceerd. Voor een voorlopige deelnemerslijst kun je deze pagina raadplegen.

 

Op de klassementsproef

Kun je als toeschouwer overal gaan staan?
Nee. Toeschouwers dienen zich te bevinden in daarvoor bestemde publiekszones. Door middel van aflinting en/ of bebording wordt duidelijk gemaakt waar je als toeschouwer wel of niet mag staan.

Hoe worden publiekszones bepaald?
Voor elke klassementsproef bestaat een veiligheidsplan waarin wordt opgenomen waar toeschouwers wel en niet mogen staan. Dit plan is opgesteld door specialisten en wordt uigebreid getoetst door betrokken instanties. Tijdens de rally zorgen officials er voor dat het veiligheidplan nageleefd wordt. Naleving van dit plan is essentieel om een klassementsproef doorgang te kunnen laten vinden.

Hoe kan ik als toeschouwer bijdragen aan mijn eigen veiligheid?
Iedere organisatie van een rally stelt alles in het werk om veiligheid voor iedereen te waarborgen. Natuurlijk volg je daarom altijd de instructies van de officials ter plaatse op. Desondanks is het goed om ook dan te beseffen dat autosport altijd risico's met zich meebrengt: Rallyauto's schieten soms met stenen. Zitten is prettig, maar beperkt het reactievermogen. Kijken door een cameralens geeft altijd een vertekend beeld; de rallyauto is écht sneller dichterbij dan je denkt!

Waar laat ik mijn afval?
Soms kan het voorkomen dat er geen afvalzak of prullenbak ter plaatse is. Wij vragen nadrukkelijk om geen afval achter te laten in de natuur. Dit is slecht voor het milieu en maakt bovendien aanwonenden en landeigenaren (die zo aardig zijn om jou op hun land rally te laten kijken) erg ongelukkig. Tip: Neem van thuis een afvalzak mee.

Waarom rijden er naast rallyauto's zoveel andere auto's over een klassementsproef?
Dit heeft te maken met veiligheid. We lichten er een aantal uit: Twintig minuten voor de start passeert de 00-auto, herkenbaar aan het rode zwaailicht. Vanaf dit moment passeren auto's op snelheid en mogen toeschouwers zich uitsluitend in de publiekszones begeven. Vijftien tot vijf minuten voor de start passeren één of meerdere X-auto's. X-auto's geven een indruk van auto's op redelijke snelheid. Vijf minuten voor de start passeert de 0-auto, herkenbaar aan het oranje zwaailicht en sirene. De 0-auto rijdt bijna op wedstrijdsnelheid, ten teken dat de eerstvolgende auto een deelnemer op volle snelheid is. Deelnemers aan de rally starten om de minuut. Na de laatste deelnemer volgt de sluit-auto, herkenbaar aan een groen zwaailicht. Pas na het passeren van de sluit-auto kunnen toeschouwers zich weer buiten de publiekszones begeven; de klassementsproef is immers voorbij.

Hoe kan ik het westrijdverloop volgen?
Tijdens de rally is via deze site alles te volgen via de speciale 'LIVE' pagina. Maar er is meer: Live KP-uitslagen en tussenstanden verschijnen op de app van RallySafe. In samenwerking met Stichting ELE Rally houdt Omroep Brabant een up to date liveblog bij, voorzien van live video en input van kenners die zich op en om de klassementsproeven bevinden. Heb je geen mobiele internetverbinding? Enige tijd voordat de eerste deelnemer op een KP passeert rijdt een speciale info-auto voorbij die je voorziet van actuele standen.

 

Wedstrijdopzet

Waaruit bestaat de ELE Rally?
De ELE Rally is grofweg opgebouwd uit drie wedstrijdelementen: klassementsproeven, verbindingsroutes en servicebeurten.

Wat is een klassementsproef?
Een klassementsproef is een uitgezet parcours dat door deelnemers zo snel mogelijk dient te worden afgelegd. Doorgaans is het parcours uitgezet over openbare wegen die tijdens de rally hermetisch afgesloten zijn voor al het overige verkeer. Dit parcours kan zowel verharde als onverharde wegen bevatten. Een klassementsproef wordt ook wel 'KP' of 'proef' genoemd.

Kun je als organisatie zomaar een klassementsproef uitstippelen en rijden?
Nee. Voor iedere klassementsproef is een gemeentelijke vergunning nodig. Het organiseren van een klassementsproef is een lang en secuur proces. Met bijzondere aandacht voor veiligheid, logistiek en milieu, wordt bij het organiseren van een klassementsproef nauw samengewerkt met betrokken gemeenten, aanwonenden en instanties. 

Wat is een verbindingsroute?
Een verbindingsroute is de route die deelnemers afleggen tussen twee na elkaar geplande wedstrijdelementen. Dit kan de route van klassementsproef A naar klassementsproef B zijn, maar bijvoorbeeld ook de route van een klassementsproef naar het finishpodium. Deelnemers dienen zich op verbindingsroutes te houden aan de geldende verkeersregels.

Wat wordt bedoeld met servicebeurten?
Met servicebeurten wordt het moment bedoeld waarop monteurs tijdens de rally aan de rallyauto mogen sleutelen. In jargon spreekt men kortweg over 'service'. Tijdens de ELE Rally vindt de service plaats op het serviceterrein in het SchippersStop Rallydorp.

Hoe wordt de rangschikking van het wedstrijdklassement bepaald?
Tijd is de essentie van rallysport. Het wedstrijdklassement wordt gerangschikt op totaaltijd. De ELE Rally wordt gereden volgens een tijdschema. Iedere deelnemer dient zich op straffe van penalties te houden aan het voor hen geldende tijdschema. Dit betekent dat deelnemers beperkt de tijd hebben om klassementsproeven af te leggen, verbindingsroutes te rijden en servicebeurten te ondergaan. Eventuele penalties in de vorm van straftijd worden opgeteld bij de tijd die men doet over het rijden van klassementsproeven. Straftijd + KP-tijd = totaaltijd. Diegene met de kortste totaaltijd wordt het hoogst gerangschikt. De meeste deelnemers finishen de rally zonder toegevoegde straftijd, waardoor in de regel de équipe die het snelst is op de klassementsproeven de rally wint.

Wat is de ELE Shortrally?
De ELE Shortrally is een korte variant op de ELE Rally. Deelnemers aan de ELE Shortrally rijden zes van de zeventien klassementsproeven van de ELE Rally. De ELE Shortrally is een zelfstandige wedstrijd en maakt onderdeel uit van het Nederlands shortrallykampioenschap.

En hoe zit het met de andere wedstrijden, zoals de ELE Legend en de ELE Cross Country?
Hoog op de wielen en gemaakt voor ruig terrein, maar dan niet in de woestijn van ‘le Dakar’, maar gewoon op de klassemenstproeven van de ELE Rally. Dát is het idee achter de ELE Cross Country. De cross country rally wordt dit jaar voor het eerst verreden en brengt zowel rijders als publiek een nieuwe sensatie! De ELE Legend wordt in 2019 niet gereden. De ELE LEgend is een variant op de ELE Rally speciaal voor klassieke rallyauto's. In tegenstelling tot de opzet van de ELE Rally, is het in de ELE Legend geenszins de bedoeling om zo snel mogelijk te rijden. Doorslaggevend is het uitvoeren van route-opdrachten. Daarnaast worden klassementsproeven gereden waarbij deelnemers zo dicht mogelijk een gemiddelde snelheid van 70 kilometer per uur dienen te benaderen.

 

Deelnemen

Kan iedereen deelnemen aan de ELE Rally?
Nee. Voor deelname aan de ELE Rally is een door de KNAF verstrekte rallylicentie nodig. Om deze te behalen dient een rijder een examen van bekwaamheid af te leggen; zowel in theorie als praktijk. Veiligheid en rijvaardigheid staan hierbij centraal. Voor het navigeren volstaat het succesvol afleggen van een theoretisch examen. Daarnaast dienen zowel rijder als navigator medisch goedgekeurd te zijn.

Kan men met iedere auto deelnemen aan de ELE Rally?
Nee. Om deel te kunnen nemen aan een rally dienen auto's gehomologeerd te zijn. Dit betekent kortweg dat een type auto door officiële instanties - waaronder de FIA -  goedgekeurd moet zijn voor het rijden van rally's. Veiligheidsvoorzieningen, motorvermogen en productieaantallen zijn hierbij leidend. Voorafgaand aan de ELE Rally wordt elke deelnemende rallyauto geïnspecteerd en gekeurd. Dit gebeurd tijdens de technische keuring. Hierbij wordt bekeken of een auto voldoet aan de homologatie. Men mag bijvoorbeeld niet zomaar elk type gordel in de auto gebruiken, maar enkel zoals omschreven binnen de homologatie. Naast een technische keuring wordt ook een geluidskeuring afgenomen. Het aantal decibel dat een deelnemende rallyauto mag produceren is beperkt. Al met al komt er veel bij kijken alvorens een rallyauto op een klassementsproef te zien is.

Rijdt ieder type rallyauto in hetzelfde klassement?
Ieder type rallyauto wordt opgenomen in het algemeen klassement. Omdat niet alle rallyauto's gelijk zijn, worden rallyauto's ook opgedeeld in verschillende klassen en groepen, met elk hun eigen klassement. Deze indeling is afhankelijk van bouwjaar, cilinderinhoud en preparatie.

Welke klassen kent de ELE Rally?
Type rallyauto's worden onderverdeeld in verschillende klassen, te weten: RC2, RC3, RC4, RC5 en de RGT.

RC2 is de koningsklasse van de nationale rallysport. Hierin rijden de razendsnelle vierwiel aangedreven R5-bolides. Een R5 is net als een WRC speciaal gebouwd voor de rallysport, maar dan gericht op kampioenschappen buiten het WK Rally. Daarnaast rijden auto's met een motorinhoud van meer dan 2000 cc in deze klasse, zoals de Mitsubishi Lancer Evo X of de Peugeot 207 Super 2000. 

RC3 is de klasse waarin snelle auto's rijden met een motor van 1601 tot 2000 cc. Snelle auto's met een motor kleiner dan 1600 cc komen uit in de RC4-klasse. Onder snel verstaan we auto's die speciaal voor snelheid geprepareerd zijn, bijvoorbeeld door gewichtsbesparing of extra spoilerwerk. De allerkleinste rallyauto's rijden in de klasse RC5. R-GT is de klasse voor tweewiel aangedreven GT-auto's, zoals de Nissan 350Z.

Waaruit bestaat een rally-équipe?
Iedere rally-équipe bestaat uit een rijder en een navigator. Er wordt ook wel gesproken over eerste en tweede bestuurder. Dat de rijder zich voornamelijk bezighoudt met sturen moge duidelijk zijn. Tijdens het rijden van een klassementsproef informeert de navigator diens rijder wat voor situaties ze naderen. Dit doet hij of zij door het oplezen van zogenoemde 'Pacenotes'.  Maar een navigator doet meer: Zo wijst een navigator diens rijder de weg tussen de klassementsproeven door, zorgt de navigator er voor dat het tijdschema gevolgd wordt en waar nodig zorgt de navigator voor mentale ondersteuning en coaching. Gekscherend wordt wel eens gezegd dat de navigator in de auto de baas is. Hoe dan ook; rallysport is bij uitstek een teamsport. 

Wat zijn Pacenotes?
Pacenotes omschrijven de situatie van het parcours van een klassementsproef. Aan de hand hiervan maakt een rally-équipe een inschatting hoe snel men een situatie kan naderen. De letterlijke vertaling van Pacenotes is dan ook 'tempo-notities'. 

Hoe worden Pacenotes gemaakt?
Elke rally-équipe krijgt in de week voorafgaand aan de rally op gezette tijden de mogelijkheid om een klassementsproef te verkennen. In de rallysport noemt men dit 'de verkenningen'. Tijdens de verkenningen dienen rally-équipes zich aan de geldende verkeersregels te houden. Het parcours is immers over openbare wegen uitgezet, maar nog geen afgesloten klassementsproef. Gedurende het verkennen geeft de rijder bij elke situatie aan hoe deze tijdens de rally omschreven moet worden. De navigator noteert deze omschrijving - de Pacenotes - in een notitieblok. Omdat de snelheid tijdens een rally hoog ligt en het omslaan van bladzijden dan niet ideaal is, noteert een navigator de Pacenotes in zo kort mogelijke bewoordingen. Voorbeeld:

Situatie: Een haakse bocht naar rechts die steeds scherper wordt, met een klein stukje verderop een flinke verkeersdrempel
Omschrijving: Haaks rechts knijpt in to Jump
Pacenotes: HR Knijpt > jump

 

Deelnemers ELE Cross Country

logo footer wit mob

facebookinstagramtwitter

 

 

  Stichting ELE Rally | Postbus 731, 5600 AS Eindhoven, Nederland  

 

De website van Stichting ELE Rally maakt gebruik van cookies. Door op sluiten te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Klik hier voor meer informatie.